Byl jste požádán o poskytnutí vzorku spermatu pro test spermatu. Analýza zkoumá sperma podrobně pod mikroskopem a zjišťuje, kolik pohyblivých buněk spermatu je přítomných a zda mají normální vzhled.

BEST CARE FOR EVERYONE